Działalność

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Prowadzenie zajęć hipoterapii oraz treningów jeździeckich;
b) Pomoc dzieciom niepełnosprawnym;
c) Prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach;
d) Organizowanie zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych oraz integracyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz sprawnych;
e) Informowanie o możliwości hipoterapii środowisko lekarzy, terapeutów i pacjentów;
f) Wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i organizacjami z Polski oraz zagranicy;
g) Budowanie i rozwój relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi niepełnosprawnymi;
h) Walkę o prawa niepełnosprawnych i pomoc w odnalezieniu przez nich radości życia;
i) Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości Fundacji;
j) Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej oraz sportu;
k) Organizowanie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.