O nas

O nas, najlepiej mówi nasz statut definiujący dokładnie to, czym się zajmujemy.

  1. Celami Fundacji są:

1.1 Popularyzację, upowszechnianie, organizację i rozwój jeździectwa jako:

a) metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach występujących dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) formy korzystnego oddziaływania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego;
c) formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej;
d) formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego;
e) formy rywalizacji sportowej.

1.2 Doskonalenie wiedzy i umiejętności osób z Fundacji.

1.3 Integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem oraz integrację osób niepełnosprawnych i osób sprawnych,

1.4 Prowadzenie działań integracyjnych w zakresie edukacji, rekreacji i sportu.

1.5 Promocję i ochronę zdrowia.

1.6 Prowadzenie działań naukowych i badawczych związanych z końmi i jeździectwem.

1.7 Promocję i organizację wolontariatu.